Liczbą 430 głosów Sejm RP przyjął uchwałę, będącą wyrazem hołdu ks. Franciszkowi Blachnickiemu, „wielkiemu patriocie, żołnierzowi, duchownemu i działaczowi społecznemu” oraz doceni „jego wkład w rozwój moralny wielu pokoleń”. 27 lutego przypadnie 30. rocznica śmierci twórcy Ruchu Światło-Życie.

Uchwała jest inicjatywą grupy posłów należących m.in. do parlamentarnego zespołu członków i sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Write comment (1 Comment)
Write comment (3 Comments)
Write comment (0 Comments)

27 lutego 2017 roku przypada 30 rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987) nie tylko świetnego organizatora, inicjatora wielkich dzieł, lecz również, a może przede wszystkim, człowieka głębokiego wnętrza. To z jego życia wewnętrznego, głębokiego zjednoczenia z Bogiem, rodziły się wspaniałe inicjatywy, które rozwijają się i owocują do dziś – jak chociażby Domowy Kościół. Ta sfera jego życia nie jest znana, nie tylko osobom spoza Ruchu Światło-Życie, lecz także nam członkom Ruchu - spadkobiercom Sługi Bożego. O tym jak to zjednoczenie z Bogiem wyglądało w życiu ks. Franciszka Blachnickiego, możemy dowiedzieć się z wielu jego książek i publikacji. 

Bardzo dużo o głębi jego zażyłości z Bogiem mówi Testament, spisany 17.06.1986 w 44 rocznicę jego nawrócenia w bloku katowickiego więzienia. Zachęcam do lektury.

Ks. Piotr Galus, moderator DK w Irlandii

Write comment (0 Comments)

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski ............., o którą najpokorniej proszę. Amen.

Write comment (0 Comments)

Ostatnio dodane